Thailand International Health Expo 2022

News & Press Releases

Thailand International Health Expo 2022

By
January 22, 2022
BDMS เรื่องสุขภาพ มั่นใจได้ในมือเรา

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS คือ เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีศูนย์บริการกระจายอยู่ตามจังหวัดสำคัญๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มีโรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่ายทั้งในไทยและต่างประเทศ รวม 49 แห่ง ประกอบด้วย กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ, กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช, โรงพยาบาล BNH, กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท, กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล, กลุ่มโรงพยาบาลรอยัล ในประเทศกัมพูชา และ บีดีเอ็มเอสเวลเนสคลินิก นอกจากนั้น BDMS ยังดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโรงพยาบาลอีกด้วย พื้นที่จัดแสดงของ BDMS ภายในงาน Thailand International Health Expo 2022 จะประกอบไปด้วย กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ, กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช, โรงพยาบาลบีเอ็นเอช, กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท, กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล, BDMS Wellness Clinic, Save Drug และ N-Health โดยจะมีแพ็คเกจตรวจสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมต่างๆ มานำเสนอมากมาย นอกจากนั้น BDMS ยังได้จัดการเสวนาด้านสุขภาพบนเวที เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าชม ทั้งที่มาร่วมภายในงานและผ่านทาง Online อีกด้วย

By
December 7, 2021
4 องค์กรพันธมิตร จัดเสวนาออนไลน์ "การขับเคลื่อนนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสุขภาพ และบริการเพื่อสุขภาพแก่คนทั้งมวล" เตรียมความพร้อมจัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 เผยเทรนด์นวัตกรรมการแพทย์และการดูแลสุขภาพมาแรง

กระทรวงสาธารณสุข ทีเส็บ ททท. และ สสส. ประสานเสียงพร้อมจัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ล่าสุดจัดเสวนาออนไลน์ “การขับเคลื่อนนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสุขภาพ และบริการเพื่อสุขภาพแก่คนทั้งมวล” ชี้เทรนด์นวัตกรรมด้านการแพทย์ สาธารณสุข และการดูแลสุขภาพมาแรง หวังใช้การจัดงานฯ แสดงศักยภาพความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมการแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจร สร้างมูลค่าพัฒนาธุรกิจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในงานเสวนาออนไลน์หัวข้อ "การขับเคลื่อนนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสุขภาพ และบริการเพื่อสุขภาพแก่คนทั้งมวล" (Empowering Smart Healthcare Innovation Thailand) ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ว่า ประเทศไทยมีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่งในด้านการแพทย์และการบริการสุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) อันประกอบด้วยศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย(Academic Hub) และ ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ในวันนี้นวัตกรรมถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกเรื่อง เห็นได้จากการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างหนักในช่วงปีที่ผ่านมา เราได้คิดค้นนวัตกรรมหลายอย่างเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาด ไม่ว่าจะเป็น การควบคุมโรคและการส่งเสริมการควบคุมโรคในรูปแบบต่างๆ การใช้การตรวจแบบ ATK การรักษาพยาบาล และการฉีดวัคซีน ซึ่งไทยเป็นประเทศแรกๆ ที่มีการฉีดวัคซีนแบบไขว้ และประสบความสำเร็จทำให้ภูมิของผู้ฉีดอยู่ในระดับสูง ทำให้วันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดมีการคลี่คลาย สามารถเปิดประเทศได้ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักธุรกิจ นักลงทุน และนักท่องเที่ยว ซึ่งจะนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและการคืนชีวิตรูปแบบปกติในวิถีใหม่ได้เร็วขึ้น โดย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวเสริมว่า นโยบายในการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุข หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น มีแนวทางปฏิบัติที่ประกอบด้วย การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจหาเชื้อได้อย่างรวดเร็ว มาตรการ Covid Free Setting สำหรับสถานประกอบการพื้นที่ซึ่งเปิดรับนักท่องเที่ยว ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยปรับรูปแบบการรักษาพยาบาลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และ เวชภัณฑ์และการส่งกำลังบำรุง เพื่อสามารถจัดหายาและเวชภัณฑ์ได้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ส่วนนายคมกริช ด้วงเงิน รองผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กล่าวว่า หลังจากมีการเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นมา พบว่าอัตราการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 2-3 พันคนต่อวัน โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยมากสุดเรียงตามลำดับ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อังกฤษ ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน เกาหลีใต้ ซึ่ง ททท. ได้มีการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ความพร้อมด้านสาธารณสุขที่เข้มงวด ควบคู่กับแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว Visit Thailand Year 2022 ด้วยแนวคิด Amazing Thailand, Amazing New Chapters. พร้อมทั้งมีการจัดทำโครงการด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA ซึ่งมีสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐานอยู่ประมาณ 27,000 ราย ใน 10 ประเภทกิจการ โดยกลุ่มของ Medical Tourism มีความสำคัญอย่างมาก จากการศึกษาพบว่า 78% ของคนใน 48 ประเทศทั่วโลก มีความต้องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่ในใจ และมองประไทยเป็นลำดับต้นๆ ที่จะมาใช้บริการ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงถึง 80,000 - 120,000 บาท สร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจไทยสูงถึง 80% สอดคล้องกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงและพลิกฟื้นการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ที่ต้องการให้การท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง บนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ บนอุปทานที่เหมาะสม ลดการพึ่งพิงนักท่องเที่ยวต่างชาติ เน้นการหารายได้มากกว่าปริมาณ ลดจำนวนนักท่องเที่ยวแต่เพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัว ปรับภาพการท่องเที่ยวไทยจากตลาด Mass สู่ตลาดคุณภาพ ภายใต้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สามารถขายสินค้าการท่องเที่ยวที่มีราคาดี แตกต่างจากที่ผ่านมา ด้านนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า “หลังจากวิกฤติโควิด 19 และเปิดประเทศ ทีเส็บ เร่งผลักดันการทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการจัดงานไมซ์ที่มีความปลอดภัยตามมาตรการสาธารณสุข และปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID Free Setting ซึ่งการจัดงานแสดงสินค้าถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบ Quick Win ที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศได้อย่างทันท่วงที ซึ่งงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 เป็นตัวอย่างการผนึกกำลังของพันธมิตรในการจัดงานเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศตามนโยบาย “หนึ่งกระทรวง หนึ่งงานนิทรรศการ” (One Ministry One Expo) ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และยังเป็นการใช้งานแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับภาคอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ อีกด้วย ที่ผ่านมาทีเส็บส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดงานเพื่อแก้ปัญหา รวมทั้งยกระดับการจัดงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรามีแพลตฟอร์ม Thai MICE Connect ที่เป็นเหมือนตลาดเพื่อการซื้อขายสินค้าและบริการ สำหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ หรือที่เรียกว่า MICE E-Marketplace โดยล่าสุดมีผู้ประกอบการไมซ์อยู่ในระบบมากกว่า 10,000 ราย เชื่อมโยงการบริการไปยังผู้ซื้อให้เข้าถึงข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ โดยผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบทั้งผู้จัดงาน สถานที่จัดงาน ที่พัก ร้านอาหาร ตลอดจน โลจิสติกส์ มีมาตรฐานการให้บริการด้านความปลอดภัยที่ผ่านมาตรฐาน TMVS (Thailand MICE Venue Standards) และ AMVS (ASEAN MICE Venue Standards) โดยในงานนี้ ทีเส็บจะนำเสนอโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมสุขภาพด้วยนวัตกรรมแห่งไมซ์ หรือ “Driving Thailand Health Industry with MICE Innovation” ผ่านแนวคิด Hygiene + Hybrid (2HY) อาทิ แนวปฎิบัติการจัดงานต่าง ๆ แพ็กเกจสนับสนุนการจัดงาน ตัวอย่างการจัดงานไมซ์แบบ 2HY เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดงานด้าน Virtual / Hybrid Event Management, Crowd Management, Biz Connect Application เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการจัดประชุม สัมมนา การจัดงานแสดงสินค้าและงานอีเวนต์ในประเทศไทย จะขับเคลื่อนไปได้อย่างเต็มศักยภาพภายใต้มาตรฐานการจัดงานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน” ด้าน ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ในยุคที่ดิจิทัลไลเซชั่น (Digitalization) เข้ามามีอิทธิพลสูง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย และมีข้อมูลที่หลากหลาย แต่นวัตกรรมและเทคโนโลยีก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่เปิดโอกาสให้เราใช้เผยแพร่องค์ความรู้ที่มีอยู่มากมาย ผ่านระบบออนไลน์ ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย อย่างในช่วงการระบาดของโควิด-19 สสส. ได้มีการนำคู่มือการฉีดวัคซีนโควิด-19 การทำ Home Isolation หรือ Community Isolation เผยแพร่ในระบบออนไลน์ ก็มีประชาชนเข้ามาดาวน์โหลดมากถึง 7 ล้านคน นอกจากนั้น สสส. ยังมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” ซึ่งเป็นระบบคลังของสารและเครื่องมือสร้างสุขภาพที่มีการรวบรวมชุดความรู้ คู่มือ แอปพลิเคชั่นและสื่อรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของ สสส. และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพกว่า 10,000 ชิ้น โดยมีการนำมาจัดกลุ่มให้เหมาะสมกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น จัดกลุ่มเพศ อายุ ประเด็นสุขภาพ โรคประจำตัว โดย สสส. ได้ร่วมมือกับ สปสช. ใช้ปัญญาประดิษฐ์นำสารและเครื่องมือสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสม ส่งตรงเข้าสู่โทรศัพท์มือถือรายบุคคลอีกด้วย สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 มกราคม 2565 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 1 - 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thailandhealthexpo.com Facebook : Thailand International Health Expo 2022 หรืออีเมล์ info@thailandhealthexpo.com นำเสนอข่าวโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand International Health Expo 2022 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัมปนาท ถวัลย์กิจดำรงค์ โทร 085 822 8238 E-mail : gumpanat@gmail.com คุณณัฐกานต์ อินเป็ง (แมว) โทร: 089-770-7737 Email : nattakarn_i@yahoo.com

By
December 7, 2021
ททท. เปิดแผนเชิงรุก ฟื้นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร่วมจัดงาน Thailand International Health Expo 2022 แสดงศักยภาพด้านการแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจร พร้อมชูมาตรฐาน SHA และ SHA Plus สร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยจากโควิด-19

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน Thailand International Health Expo 2022 ระหว่างวันที่ 20 - 23 มกราคม 2565 ณ รอยัลพารากอฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพฯ เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมแสดงศักยภาพทางการแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจร ชูมาตรฐาน SHA และ SHA Plus สร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวปลอดภัยโควิด-19 ชูไทยเมืองหลวงสุขภาพแห่งเอเชีย นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า การร่วมจัดงาน Thailand International Health Expo 2022 มีความสำคัญและสอดคล้องกับแผนการฟื้นตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ ททท. ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) การขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสริมสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพในพื้นที่เป้าหมาย สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเพื่อออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) สำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมเป็นสินค้าเสนอขายสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับประเทศไทยนั้น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism) เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะปรณนิบัตรดูแลสุขภาพควบคู่กับการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมและศักยภาพในการรองรับในระดับสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นจำนวนโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากล Joint Commission International หรือ JCI ถึง 60 แห่ง ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นอันดับ 4 ของโลก มีศูนย์ตรวจสุขภาพเชิงป้องกันครบวงจรดีที่สุดในภูมิภาค มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ มีการบริการที่รวดเร็ว ให้การดูแลเป็นอย่างดี และค่าบริการสมเหตุสมผล มีความเหมาะสมกับผู้สูงวัยที่ต้องการมาพักผ่อนหลังเกษียณทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีเทคโนโลยีเวชศาสตร์ฟื้นฟูและชะลอวัย รวมไปถึงโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพเฉพาะที่สามารถพบได้ที่ประเทศไทยเท่านั้น เช่น แพทย์แผนไทย สมาธิบำบัดฟื้นฟูจิตใจ สปาไทย นวดแผนไทย และสมุนไพรไทย สำหรับพื้นที่จัดแสดงของ ททท. ภายในงาน Thailand International Health Expo 2022 นั้น จะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขาพของไทย (Thailand’s Health and Wellness Tourism) ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กับนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (Smart Health & Wellness Tourism Destination) ทั้งจุดเด่นของประเทศไทยในการเป็นจุดมุ่งหมายปลายทาง (Preferred Destination) ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาทิ สินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำของประเทศไทย และเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ อีกทั้งนำเสนอมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข SHA และ SHA Plus ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ภายในงานฯ ททท. ยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน SHA และ SHA Plus และผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 13 ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร่วมจัดแสดงงานในครั้งนี้โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ประกอบการตลอดทั้ง 4 วัน เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพของประเทศไทยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ที่สนใจได้อีกด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจเจรจาธุรกิจและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมงาน Thailand International Health Expo 2022 ได้ทุกวันระหว่างวันที่ 20 - 23 มกราคม 2565 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ รอยัลพารากอฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพฯ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thailandhealthexpo.com Facebook : Thailand International Health Expo 2022 หรืออีเมล์ info@thailandhealthexpo.com -------------------------------------------------------------------------- นำเสนอข่าวโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand International Health Expo 2022 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัมปนาท ถวัลย์กิจดำรงค์ โทร 085 822 8238 E-mail : gumpanat@gmail.com คุณณัฐกานต์ อินเป็ง (แมว) โทร: 089-770-7737 Email : nattakarn_i@yahoo.com

By
December 7, 2021
สสส ปรับทัพสู้โควิด-19 เน้นงานเชิงรุกมุ่งเสริมพลังแก่องค์กรและชุมชน พร้อมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยสื่อสาร-ให้ความรู้ ล่าสุดหนุนจัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 สร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพผ่าน สุขภาวะทุกมิติ

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานในช่วงวิกฤตโควิด-19 ว่า สสส. ได้มีการปรับแนวทางทำงานโดยมุ่งเสริมพลังให้แก่ทั้งองค์กรและชุมชน โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน 3 ด้านสำคัญ คือ การทำงานร่วมกับหน่วยงานในระบบสุขภาพ ผลักดันนโยบายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสู่การปฏิบัติจริง การทำงานร่วมกับชุมชน โดยให้มีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ดูแล และฟื้นฟูสุขภาพของคนในชุมชนจัดตั้ง Home Isolation และการพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพ ให้มีรูปแบบที่เข้าถึงง่าย เหมาะกับทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งพัฒนาสื่อรณรงค์ภายใต้โครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา” เช่น หนังสือคู่มือชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา โปสเตอร์ตลาด วัด บ้าน พร้อมร่วมพัฒนากลไกและองค์ความรู้ เพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ไทยรู้สู้โควิด” และ แอปพลิเคชัน“หมอพร้อม” ซึ่งในยุคที่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและสังคมมากขึ้น ( Disruptive technology) ทำให้ สสส. มีการปรับนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ร่วมในการทำงานด้านการสื่อสารมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาระบบสารสนเทศ “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” ที่ถือเป็นระบบคลังข้อมูลสุขภาพเฉพาะบุคคลที่มีการรวบรวมชุดความรู้ คู่มือ และสื่อรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของ สสส. และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพกว่า 10,000 ชิ้น โดยมีการนำมาจัดกลุ่มให้เหมาะสมกับข้อมูลด้านสุขภาพแต่ละบุคคล เช่น จัดกลุ่มตามเพศ อายุ ประเด็นสุขภาพ โรคประจำตัว การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย โดย สสส.ได้ร่วมมือกับ สปสช. นำคลังข้อมูลจากระบบสารสนเทศ “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” มาเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของ สปสช.ในการเข้าถึงระบบสุขภาพต่อไป ยิ่งไปกว่านั้น สสส. ยังได้ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร ทั้งกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้และมีความเข้าใจการสร้างเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านเนื้อหาที่ สสส.นำเสนอในด้าน สุขภาวะทุกมิติ ตามหลัก สร้าง-นำ-ซ่อม โดยภายในพื้นที่จัดแสดงงานของ สสส. จะมีการนำเสนอเนื้อหาความรู้ สร้างความเข้าใจในหลายประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต อาทิ วิธีการลดเหล้า บุหรี่ การหนุนเสริมปัจจัยและการสนับสนุนด้านสุขภาพ เช่น การกินแบบ 2:1:1 การมีกิจกรรมทางกายและการมีสุขภาพจิตดี เป็นต้น รวมถึงสร้างความตระหนักรู้และการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคติดต่อไม่เรื้อรัง หรือ NCDs ที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต พร้อมทั้งกิจกรรมบนเวทีกลางในการพูดคุยเสวนา การตรวจสอบข่าวลวง ผ่านแพลตฟอร์ม Co-fact (Collaborative fact checking) ที่จะช่วยประชาชนในการตรวจสอบข่าวลวงในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งมีข้อมูลที่หลากหลายอีกด้วย โดยงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 มกราคม 2565 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 1 - 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thailandhealthexpo.com Facebook : Thailand International Health Expo 2022 หรืออีเมล์ info@thailandhealthexpo.com นำเสนอข่าวโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand International Health Expo 2022 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัมปนาท ถวัลย์กิจดำรงค์ โทร 085 822 8238 E-mail : gumpanat@gmail.com คุณณัฐกานต์ อินเป็ง (แมว) โทร: 089-770-7737 Email : nattakarn_i@yahoo.com