Thailand International Health Expo 2022

News & Press Releases

By
เมษายน 5, 2022
นายกฯ ต่อยอด ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ต่อยอดสร้างรายได้

“นายกฯ” เตรียม ต่อยอด กทท.เชิงสุขภาพให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของนานาชาติ เพื่อต่อยอดการสร้างรายได้ให้กับประเทศในอนาคต เมื่อวันที่ 31 มีนาคม นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ พร้อมต่อยอดแนวทางการท่องเที่ยวด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของนานาชาติ (Medical Hub) ในอนาคต โดยผลสำเร็จดังกล่าวนับเป็นสัญญาณที่ดีต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ โดยจากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยยอดรวมนักท่องเที่ยวนับตั้งแต่การเปิดโครงการ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลากว่า 8 เดือน ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวแล้วกว่า 400,000 คน สร้างรายได้ทางตรงจากนักท่องเที่ยวกว่า 21,000 ล้านบาท มีห้องพักเปิดให้บริการกว่า 70,000 ห้อง อัตราการเข้าพักเฉลี่ย 9 คืน/คน ในระยะเวลา 8 เดือนที่ผ่านมา ทำรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 5 หมื่นล้านบาท เกิดจากการจ้างงานภายในพื้นที่ ช่วยให้ประชาชนมีรายได้ นายธนกร กล่าวว่า นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการเจาะกลุ่มตลาดทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อต่อยอดการสร้างรายได้ให้กับประเทศในอนาคต ด้วยศักยภาพด้านการบริการทางแพทย์และสาธารณสุขของไทยที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โดย เมื่อวันที่ 17-20 มีนาคม 2565 มีการจัดงาน Thailand International Health Expo 2022 ภายใต้แนวคิด “การขับเคลื่อนนวัตกรรม การดูแลสุขภาพอัจฉริยะ” (Empowering Smart Healthcare Innovations) จากความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก เกิดการเจรจาการค้าการลงทุน จับคู่ธุรกิจและสามารถจำหน่ายสินค้าในธุรกิจการแพทย์และสุขภาพได้กว่า 10,658 ล้านบาท และจะต่อยอดความสำเร็จดังกล่าวต่อเนื่องไปยังการเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ Specialised Expo ในปี 2571 ภายใต้ชื่องาน “Expo 2028-Phuket, Thailand” โดยจะพัฒนาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยงเชิงสุขภาพระดับโลก ผ่านศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร (Medical Plaza) ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุนานาชาติ ศูนย์ใจรักษ์ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร ทั้งนี้ความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก นายธนกร กล่าวว่า ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ความสำคัญกับการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ต่อยอดด้วยนวัตกรรม ให้ทุกหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมพิจารณาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ถือเป็นตัวอย่างสำคัญของพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวควบคู่มาตรการทางสาธารณสุขอย่างปลอดภัย รวมทั้งยังสามารถต่อยอดไปยังโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่น ๆ ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เพิ่มเติมได้อีกในอนาคต โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ไทยมีศักยภาพและได้รับความเชื่อมั่นจากนานาชาติ ลิ้งค์ข่าว: https://www.matichon.co.th/politics/news_3263268

By
เมษายน 4, 2022
สธ.จัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” โชว์ศักยภาพด้านการแพทย์สาธารณสุข เชื่อมโยงธุรกิจสุขภาพ ไทย – นานาชาติ สสส. : PPTVHD36

สธ.จัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” โชว์ศักยภาพด้านการแพทย์สาธารณสุข เชื่อมโยงธุรกิจสุขภาพ ไทย – นานาชาติ สสส. ชูเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคล มุ่งเปลี่ยนแปลงสังคมไทยสู่สังคมสุขภาวะ วันนี้ (3 มีนาคม 2565) ที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และผู้บริหารโรงพยาบาลและสถานประกอบการ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Thailand International Health Expo 2022 ภายใต้แนวคิด “สร้างสุขภาพ เสริมเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน” นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากเลขาธิการองค์การอนามัยโลก (WHO) (Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus) ร่วมประกาศความเชื่อมั่นในสถานการณ์โรคโควิด-19 และระบบวัคซีนของโลก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลได้ส่งเสริมและผลักดันนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโลก (Medical and Wellness Hub) ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของสถานบริการสุขภาพทุกระดับให้ได้คุณภาพมาตรฐาน มีระบบการจัดการโรคติดต่อและวัคซีนที่ดี การจัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” ครั้งนี้ จะทำให้เห็นถึงศักยภาพ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทย รวมถึงยกระดับและเพิ่มมูลค่า ให้กับ สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพแบบไทย “สมุนไพรโดยเฉพาะกัญชา ที่มีการปลดล็อคให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่จะนำมาพัฒนาเป็น ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ สร้างรายได้ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ เกิดการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การแพทย์ การสาธารณสุข การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นวัตกรรมทางการแพทย์ยุคใหม่ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงกับตลาดธุรกิจสุขภาพทั่วโลก โดยคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะสร้างมูลค่าจากการให้บริการ Magnet ที่มีศักยภาพดึงดูดผู้รับบริการ การจับคู่เจรจาทางธุรกิจ และการเผยแพร่ภาพลักษณ์ชื่อเสียงด้านสุขภาพที่ดีของไทยสู่สากล และทำให้การท่องเที่ยวของไทยกลับมาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป” นายอนุทิน กล่าว สธ.จัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” โชว์ศักยภาพด้านการแพทย์สาธารณสุข เชื่อมโยงธุรกิจสุขภาพ ไทย – นานาชาติ สสส. สธ.จัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” โชว์ศักยภาพด้านการแพทย์สาธารณสุข เชื่อมโยงธุรกิจสุขภาพ ไทย – นานาชาติ สสส. นายอนุทิน กล่าวต่อว่า รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผ่านโครงการสำคัญต่างๆ อาทิ การเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo ในปี 2571 ภายใต้ชื่องาน Expo 2028 – Phuket, Thailand การเตรียมพร้อมสู่การเป็นเมืองมหาอำนาจเวลเนสของโลกในเขตอันดามัน (Andaman Wellness Corridor: AWC) รวมถึงการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปคในปี 2565 นี้ สธ.จัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” โชว์ศักยภาพด้านการแพทย์สาธารณสุข เชื่อมโยงธุรกิจสุขภาพ ไทย – นานาชาติ สสส. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า งาน Thailand International Health Expo 2022 ครั้งนี้จัดขึ้นในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ในรูปแบบ HYBRID EXPO ภายใต้ ธีมหลัก “Empowering Smart Healthcare Innovations การขับเคลื่อนนวัตกรรมการดูแลสุขภาพอัจฉริยะ” มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประชุมสัมมนาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์, การจัดแสดง Smart Healthcare Innovation Showcase เช่น 5G Technology ระบบนิเวศน์เทคโนโลยีสนับสนุนการบริการสุขภาพ (Health Service Support : HSS Ecosystem), คอมมูนิตี้สำหรับวัยเกษียณ, นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ มหัศจรรย์แห่งกัญชาและสมุนไพร ดำเนินการตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังมีบริการด้านสาธารณสุข และฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี ในเด็กอายุ 5 – 11 ปี และเข็มกระตุ้นสำหรับบุคคลทั่วไป รวม 1,000 โดสต่อวัน ส่วนรูปแบบออนไลน์ประกอบด้วยนิทรรศการเสมือนจริง, สัมมนา, E-Market Place , จับคู่เจรจาธุรกิจ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานทั้งไทยและต่างชาติกว่า 50,000 คน ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ร่วมกับ สธ. สื่อสารองค์ความรู้ป้องกันโควิด-19 ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยรู้สู้โควิด” จำนวน 15 ชุดข้อมูล อาทิ ชุดคู่มือแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation คู่มือการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community isolation มีผู้สนใจ ดาวน์โหลดคู่มือมากกว่า 10 ล้านครั้ง ซึ่งจะมีการนำเสนอภายในงาน พร้อมนวัตกรรมกลไกที่ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ หรือระบบ “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” ที่ สสส.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นคลังข้อมูลสุขภาพเฉพาะบุคคล ที่รวบรวมชุดความรู้ คู่มือ และสื่อรณรงค์ของ สสส. และภาคีเครือข่ายกว่า 10,000 ชิ้น จัดกลุ่มให้ตรงกับความสนใจเฉพาะบุคคลมากขึ้น เช่น เพศ อายุ ประเด็นสุขภาพ โรคประจำตัว การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย เป็นต้น โดย เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นของ สปสช. เพื่อเป็นเครื่องมือส่งต่อข้อมูลและแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ และเป็นกลไกสำคัญสู่การดูแลตัวเองในยุคดิจิทัล

By
มีนาคม 30, 2022
นายกฯ เชื่อมั่นงาน Thasiland International Health Expo 2022 สร้างภาพลักษณ์ด้านสาธารณสุขไทย

https://www.naewna.com/politic/641482"

นายกฯ เชื่อมั่นงาน Thailand International Health Expo 2022 สร้างภาพลักษณ์ความพร้อมด้านสาธารณสุข

By
กุมภาพันธ์ 17, 2022
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์โอมิน

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์โอมิน สารสกัดจากธรรมชาติที่พร้อมดูแลผิวพรรณใบหน้าและร่างกาย มาตรฐานการผลิต GMP และ HALAL และทีมงานเภสัชกรผู้คิดค้นและวิจัยสูตรเพื่อการดูแลผิวพรรณโดยเฉพาะ OMIN ORGANIC COSMETIC by SAHAWATTANA กับนิยาม We Bring Nature's Best to You - OMIN RENEWING CLEANSER สูตร EXTRA MILD และ MILD สารสกัดจากว่านหางจระเข้และวิตามิน อี เพื่อทำความสะอาดผิวหน้า - OMIN TONER โทนเนอรฝืทำความสะอาดผิดหน้าอย่างล้ำลึก ด้วยกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ - OMIN Plus NOURISHING DAILY CREM ครีมบำรุงผิวหน้า กลางวันและกลางคืน สารสกัดจากโสมเกาหลี เติมคอลลาเจนให้กับผิว เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์ - OMIN BOOSTER ENERGIZER SERUM สารสกัดจากแพลงตอนทะเลน้ำลึก เสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่ ลดเลือนริ้วรอย - OMIN SUN SCREEN SPF50PA+++ ครีมกันแดดสูตรนาโนเทคโนโลยี ผิวขาวใส ป้องกันรังสี UVA&UVB - OMIN MELASMIC CREAM ครีมแก้ฝ้าและปกป้องการเกิดฝ้า สารสกัดจากมะขามป้อม ปราศจากสารไฮโดรควินโนน

By
กุมภาพันธ์ 17, 2022
เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ จาก ไลฟ์ เอ็นเนอร์ยี่ เมดิคอล

TURTLE GYM และ WILLassist โดย ไลฟ์ เอ็นเนอร์ยี่ เมดิคอล TURTLE GYM เป็นเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการทำกายภาพบำบัด ใช้การออกกำลังกายแบบ Isokinetic ซึ่งเป็นการออกกำลังกล้ามเนื้อด้วยความเร็วคงที่ มีกลไก Actuator ที่ใช้ไฟฟ้า มีความทนทาน ประหยัดไฟ น้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ผลิตและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น WILLassist แบรนด์อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารของประเทศญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ที่ต้องการรับประทานอาหารด้วยตนเอง ผลิตภัณฑ์นี้พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของอาจารย์มหาวิทยาลัยทันตกรรม ประเทศญี่ปุ่น นักกิจกรรมบำบัด นักออกแบบและผู้ผลิต โดยคำนึงถึงผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ดูแลและเด็กเล็กเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยให้การรับประทานอาหารเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยด้ามจับที่ทำมาจากพอลิเมอร์ จดจำรูปร่างที่เป็นลิขสิทธิ์เพียงหนึ่งเดียวของโลก โดยด้ามจับสามารถดัดงอให้เข้ากับรูปมือของผู้ใช้งานได้ แม้แต่ผู้ที่เคลื่อนไหวมือได้ไม่สะดวกก็สามารถใช้งานได้ พบกับสินค้าราคาพิเศษได้ที่บูธ E24

By
กุมภาพันธ์ 17, 2022
ยางยืดออกกำลังกาย, ผ้ายืดพันเคล็ดและผ้าก๊อช ตรา ฟิตแบนด์

พบกับยางยืดออกกำลังกาย ตราฟิตแบนด์ มีให้เลือก 2 แบบ 1. Exercise Band เป็นแถบยางยืด มีให้เลือก 6 ระดับ ใช้งานได้ตามความเหมาะสม ราคา 129-179 บาท 2. Multi Loop Band เป็นยางยืดแบบห่วง มีให้เลือก 4 ระดับ ราคา 280-370 บาท และรับผลิตสินค้าประเภทอุปกรณ์การแพทย์ ได้แก่ ผ้ายืดพันเคล็ด, ผ้าก๊อชชนิดยืด และสายรัดห้ามเลือดโปรโมชั่นพิเศษในงาน Thailand International Health Expo 2022 1. กด Like&Share Facebook Fanpage เพื่อรับส่วนลด 10-20% 2. โปรโมชั่น Exercise Band - Set A สำหรับผู้ที่เริ่มออกกำลังกาย (ระดับที่ 1, 2, 3) ราคา 299 บาท - Set B สำหรับผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ (ระดับที่ 4, 5, 6) ราคา 399 บาท และโปรโมชั่นพิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติมหน้าบูธ E22

By
กุมภาพันธ์ 17, 2022
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ยาและเครื่องสำอางค์ที่มีส่วนผสมของกัญชา โดย CBD Lab

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ยาและเครื่องสำอางค์ที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง และกระท่อม ชุดปลูกกัญชา กัญชง สูตรต่าง ๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกในร่ม การทำให้กัญชามีคุณภาพคงที่ และวิธีเพาะปลูกกัญชาที่ได้รับมาตรฐาน เริ่มตั้งแต่การเพาะปลูก ไปจนถึงการสกัด ผลิต และสื่อกลางขององค์ความรู้เกี่ยวกับกัญชา และคิดค้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน อีกทั้งยังให้บริการด้านการรักษา การดูแลสุขภาพโดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ พบกันที่งาน Thailand International Health Expo 2022 บูธหมายเลข E21 และ E23

By
กุมภาพันธ์ 17, 2022
จัดจำหน่ายอุปกรณ์สนับสนุนการรักษา เช่น กรอบครอบหน้ากากอนามัย, เฝือกดามนิ้ว และเฝือกดามจมูก โดย ศราวิณ เมดิคอล ซัพพลาย

ลาย จัดและจำหน่ายอุปกรณ์สนับสนุนการรักษา เช่น 1. 3D Outer Mask Frame กรอบครอบแมส ช่วยให้แมสปิดมิดชิดขึ้น ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่าย 2. 3D Inner Mask Frame หายใจสะดวกขึ้น ทำให้แมสอยู่ทรง ไม่ต้องใช้มือจับบ่อย ๆ 3. เฝือกดามนิ้วมือ Peanuts Mallet Finger ถอดใส่ได้ง่าย กระชับนิ้วมือ ระบายความชื้นได้ดี, Peanut Finger ดัดเข้ารูปได้ มีช่องว่างระบายความชื้นได้อย่างดีเยี่ยม 4. เฝือกดามจมูก ออกแบบทันสมัย ดัดขึ้นรูปง่าย มีกาวติดในตัว โปรโมชั่นพิเศษในงาน Thailand International Health Expo 2022 รับส่วนลดพิเศษ 20% ทุกรายการ พบกันที่บูธหมายเลข E12

By
กุมภาพันธ์ 17, 2022
น้ำยาเช็ดตัว Aqualezz Bath ทำความสะอาดแล้วเช็ดออกได้โดยไม่ต้องล้างน้ำ

ส่วนจำกัดจุฑาวรรต์ นำเสนอ น้ำยาเช็ดตัว Aqualezz Bath สามารถใช้ร่วมกับผ้าเช็ดตัวอัดเม็ด ใช้ทำความสะอาดผิวหนังแล้วเช็ดออกโดยไม่ต้องล้างน้ำ ใช้ได้ทุกสภาพผิว, ใช้ได้ทุกเพศและวัย เป็นสารชำระล้างจากธรรมชาติ มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มข้าวโพด มีสารบำรุงผิวจาก Aloe vera ผ่านการทดสอบ Hypoallegenic test, ปราศจากแอลกอฮอล์ SLS, SLEs, Paraben, Perfume โปรโมชั่นพิเศษในงาน Thailand International Health Expo 2022 1. Aqualezz Bath ขวดขนาด 500cc ราคาปกติ 650 บาท แถม ทิชชูอัดเม็ด 50 ชิ้น ราคา 250 บาท และชุดพกพา ราคา 120 บาท 2. Aqualezz Bath ขวดขนาด 100cc ราคาปกติ 120 บาท แถม ทิชชูอัดเม็ด 10 ชิ้น พิเศษ ซื้อครบ 1,000 บาท วิเคราะห์สภาพผิวและวัดปริมาณไขมันในช่องท้อง ฟรี

By
กุมภาพันธ์ 17, 2022
HUR อุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อโดยใช้แรงต้านที่เกิดจากลม จาก ASG Wellness

บริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด จัดจำหน่ายและให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุปกรณ์การออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ ภายใต้สินค้ายี่ห้อ "HUR" จากประเทศฟินแลนด์ โดยใช้เทคโนโลยีแรงต้านที่เกิดจากลม ซึ่งจะช่วยให้การออกกำลังกายของผู้สูงวัยมีความสะดวก มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยอุปกรณ์จะช่วยให้การยืดและคลายตัวของกล้ามเนื้อเป็นไปอย่างธรรมชาติและปลอดภัยกว่าระบบทั่วไป มีทั้งระบบ Digital and Analog ทำให้ใช้งานง่าย และสามารถจัดเก็บการประมวลผลหรือแสดงผลข้อมูลได้หลายรูปแบบ ซึ่งช่วยให้การบริการและบริหารจัดการ ศูนย์ออกกำลังกายในรูปแบบใหม่ที่มีความสะดวก และมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์สุขภาพรูปแบบใหม่สำหรับ Senior Ageing, Active Ageing, Rehabilitation หรือ Wellness Center Center ที่ทันสมัยและครบวงจร

By
กุมภาพันธ์ 17, 2022
RAKxa Wellness & Medical Retreat ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนทางเลือกแบบดั้งเดิม

RAKxa Wellness & Medical Retreat ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนทางเลือกแบบดั้งเดิม พร้อมการดูแลตามการแพทย์สาขาต่าง ๆ ดังนี้ 1. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ (VitalLife) จากเครือโรงพยาบาลบำรุงราฎร์ ให้การดูแลด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยด้วยเทคโนโลยีทันสมัย 2. RAKxa Jai (รักษาใจ) ศูนย์รวมการบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพโดยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก 3 ทาง ได้แก่ ศาสตร์การแพทย์แผนไทย, ศาสตร์การแพทย์แผนจีน, และอายุรเวทหรือศาสตร์การแพทย์แผนอินเดีย รวมถึงการใช้พลังงานบำบัด เช่น การบำบัดด้วยเสียง และธาราบำบัด 3. RAKxa Gaya (รักษากายา) ศูนย์ออกกำลังกายที่ให้ความสำคัญกับการตรวจประเมินเฉพาะบุคคล เน้นความเข้าใจในการทำงานระหว่างสมอง กล้ามเนื้อ และกระดูก เพื่อให้การออกกำลังกายเป็นไปอย่างปลอดภัย สิทธิพิเศษภายในงาน Thailand International Health Expo 2022 พบกับแพ็กเกจสุดพิเศษได้ภายในงานเท่านั้น เฉพาะวันที่ 17-20 มีนาคม 2565 1. One-Night Wellness Package แพ็กเกจที่ทำให้คุณรู้จักตัวเองดีขึ้นในชั่วข้ามคืน ด้วยโปรแกรมและทรีตเมนต์ที่หลากหลายจากศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันและแผนดั้งเดิม ตามหลักการวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ทดสอบการเคลื่อนไหวของร่างการ และพักผ่อนใน Garden Villa ส่วนตัว พร้อมลิ้มลองอาหารเพื่อสุขภาพแนวใหม่ เพื่อการปรับปรุงฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของคุณให้ดีขึ้นในระยะยาว เพียงซื้อ One-Night Wellness Package ในราคา 29,500 บาท/คน/ห้องพักเดี่ยว หรือราคาเริ่มต้น 27,500 บาท/คน/ห้องพักคู่ รับ Treatment Credits มูลค่า 8,000 บาท/แพ็กเกจ นอกจากนี้ยังมีแพ็กเกจอื่น ๆ ให้เลือก เช่น One-Day First Timer Package สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ รักษ เป็นครั้งแรก หรือ One-Dat Follow-up Package สำหรับผู้ที่ต้องการกลับมาใช้บริการที่ รักษ ใช้เวลา 1 วันสำหรับการพักผ่อนร่างกายและผ่อนคลายจิตใจด้วยทรีตเมนต์หลากหลาย พบกันที่บูธ RAKxa หมายเลข P2 ในงาน Thailand International Health Expo 2022

By
มกราคม 22, 2022
BDMS เรื่องสุขภาพ มั่นใจได้ในมือเรา

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS คือ เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีศูนย์บริการกระจายอยู่ตามจังหวัดสำคัญๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มีโรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่ายทั้งในไทยและต่างประเทศ รวม 49 แห่ง ประกอบด้วย กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ, กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช, โรงพยาบาล BNH, กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท, กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล, กลุ่มโรงพยาบาลรอยัล ในประเทศกัมพูชา และ บีดีเอ็มเอสเวลเนสคลินิก นอกจากนั้น BDMS ยังดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโรงพยาบาลอีกด้วย พื้นที่จัดแสดงของ BDMS ภายในงาน Thailand International Health Expo 2022 จะประกอบไปด้วย กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ, กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช, โรงพยาบาลบีเอ็นเอช, กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท, กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล, BDMS Wellness Clinic, Save Drug และ N-Health โดยจะมีแพ็คเกจตรวจสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมต่างๆ มานำเสนอมากมาย นอกจากนั้น BDMS ยังได้จัดการเสวนาด้านสุขภาพบนเวที เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าชม ทั้งที่มาร่วมภายในงานและผ่านทาง Online อีกด้วย

By
ธันวาคม 7, 2021
4 องค์กรพันธมิตร จัดเสวนาออนไลน์ "การขับเคลื่อนนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสุขภาพ และบริการเพื่อสุขภาพแก่คนทั้งมวล" เตรียมความพร้อมจัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 เผยเทรนด์นวัตกรรมการแพทย์และการดูแลสุขภาพมาแรง

กระทรวงสาธารณสุข ทีเส็บ ททท. และ สสส. ประสานเสียงพร้อมจัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ล่าสุดจัดเสวนาออนไลน์ “การขับเคลื่อนนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสุขภาพ และบริการเพื่อสุขภาพแก่คนทั้งมวล” ชี้เทรนด์นวัตกรรมด้านการแพทย์ สาธารณสุข และการดูแลสุขภาพมาแรง หวังใช้การจัดงานฯ แสดงศักยภาพความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมการแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจร สร้างมูลค่าพัฒนาธุรกิจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในงานเสวนาออนไลน์หัวข้อ "การขับเคลื่อนนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสุขภาพ และบริการเพื่อสุขภาพแก่คนทั้งมวล" (Empowering Smart Healthcare Innovation Thailand) ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ว่า ประเทศไทยมีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่งในด้านการแพทย์และการบริการสุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) อันประกอบด้วยศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย(Academic Hub) และ ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) ในวันนี้นวัตกรรมถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกเรื่อง เห็นได้จากการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างหนักในช่วงปีที่ผ่านมา เราได้คิดค้นนวัตกรรมหลายอย่างเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาด ไม่ว่าจะเป็น การควบคุมโรคและการส่งเสริมการควบคุมโรคในรูปแบบต่างๆ การใช้การตรวจแบบ ATK การรักษาพยาบาล และการฉีดวัคซีน ซึ่งไทยเป็นประเทศแรกๆ ที่มีการฉีดวัคซีนแบบไขว้ และประสบความสำเร็จทำให้ภูมิของผู้ฉีดอยู่ในระดับสูง ทำให้วันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดมีการคลี่คลาย สามารถเปิดประเทศได้ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักธุรกิจ นักลงทุน และนักท่องเที่ยว ซึ่งจะนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและการคืนชีวิตรูปแบบปกติในวิถีใหม่ได้เร็วขึ้น โดย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวเสริมว่า นโยบายในการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุข หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น มีแนวทางปฏิบัติที่ประกอบด้วย การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจหาเชื้อได้อย่างรวดเร็ว มาตรการ Covid Free Setting สำหรับสถานประกอบการพื้นที่ซึ่งเปิดรับนักท่องเที่ยว ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยปรับรูปแบบการรักษาพยาบาลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และ เวชภัณฑ์และการส่งกำลังบำรุง เพื่อสามารถจัดหายาและเวชภัณฑ์ได้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ส่วนนายคมกริช ด้วงเงิน รองผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กล่าวว่า หลังจากมีการเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นมา พบว่าอัตราการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 2-3 พันคนต่อวัน โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยมากสุดเรียงตามลำดับ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อังกฤษ ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน เกาหลีใต้ ซึ่ง ททท. ได้มีการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ความพร้อมด้านสาธารณสุขที่เข้มงวด ควบคู่กับแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว Visit Thailand Year 2022 ด้วยแนวคิด Amazing Thailand, Amazing New Chapters. พร้อมทั้งมีการจัดทำโครงการด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA ซึ่งมีสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐานอยู่ประมาณ 27,000 ราย ใน 10 ประเภทกิจการ โดยกลุ่มของ Medical Tourism มีความสำคัญอย่างมาก จากการศึกษาพบว่า 78% ของคนใน 48 ประเทศทั่วโลก มีความต้องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่ในใจ และมองประไทยเป็นลำดับต้นๆ ที่จะมาใช้บริการ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงถึง 80,000 - 120,000 บาท สร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจไทยสูงถึง 80% สอดคล้องกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงและพลิกฟื้นการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ที่ต้องการให้การท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง บนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ บนอุปทานที่เหมาะสม ลดการพึ่งพิงนักท่องเที่ยวต่างชาติ เน้นการหารายได้มากกว่าปริมาณ ลดจำนวนนักท่องเที่ยวแต่เพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัว ปรับภาพการท่องเที่ยวไทยจากตลาด Mass สู่ตลาดคุณภาพ ภายใต้การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สามารถขายสินค้าการท่องเที่ยวที่มีราคาดี แตกต่างจากที่ผ่านมา ด้านนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า “หลังจากวิกฤติโควิด 19 และเปิดประเทศ ทีเส็บ เร่งผลักดันการทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการจัดงานไมซ์ที่มีความปลอดภัยตามมาตรการสาธารณสุข และปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID Free Setting ซึ่งการจัดงานแสดงสินค้าถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบ Quick Win ที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศได้อย่างทันท่วงที ซึ่งงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 เป็นตัวอย่างการผนึกกำลังของพันธมิตรในการจัดงานเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศตามนโยบาย “หนึ่งกระทรวง หนึ่งงานนิทรรศการ” (One Ministry One Expo) ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และยังเป็นการใช้งานแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับภาคอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ อีกด้วย ที่ผ่านมาทีเส็บส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดงานเพื่อแก้ปัญหา รวมทั้งยกระดับการจัดงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรามีแพลตฟอร์ม Thai MICE Connect ที่เป็นเหมือนตลาดเพื่อการซื้อขายสินค้าและบริการ สำหรับการจัดกิจกรรมไมซ์ หรือที่เรียกว่า MICE E-Marketplace โดยล่าสุดมีผู้ประกอบการไมซ์อยู่ในระบบมากกว่า 10,000 ราย เชื่อมโยงการบริการไปยังผู้ซื้อให้เข้าถึงข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ โดยผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบทั้งผู้จัดงาน สถานที่จัดงาน ที่พัก ร้านอาหาร ตลอดจน โลจิสติกส์ มีมาตรฐานการให้บริการด้านความปลอดภัยที่ผ่านมาตรฐาน TMVS (Thailand MICE Venue Standards) และ AMVS (ASEAN MICE Venue Standards) โดยในงานนี้ ทีเส็บจะนำเสนอโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมสุขภาพด้วยนวัตกรรมแห่งไมซ์ หรือ “Driving Thailand Health Industry with MICE Innovation” ผ่านแนวคิด Hygiene + Hybrid (2HY) อาทิ แนวปฎิบัติการจัดงานต่าง ๆ แพ็กเกจสนับสนุนการจัดงาน ตัวอย่างการจัดงานไมซ์แบบ 2HY เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดงานด้าน Virtual / Hybrid Event Management, Crowd Management, Biz Connect Application เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการจัดประชุม สัมมนา การจัดงานแสดงสินค้าและงานอีเวนต์ในประเทศไทย จะขับเคลื่อนไปได้อย่างเต็มศักยภาพภายใต้มาตรฐานการจัดงานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน” ด้าน ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ในยุคที่ดิจิทัลไลเซชั่น (Digitalization) เข้ามามีอิทธิพลสูง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย และมีข้อมูลที่หลากหลาย แต่นวัตกรรมและเทคโนโลยีก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่เปิดโอกาสให้เราใช้เผยแพร่องค์ความรู้ที่มีอยู่มากมาย ผ่านระบบออนไลน์ ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย อย่างในช่วงการระบาดของโควิด-19 สสส. ได้มีการนำคู่มือการฉีดวัคซีนโควิด-19 การทำ Home Isolation หรือ Community Isolation เผยแพร่ในระบบออนไลน์ ก็มีประชาชนเข้ามาดาวน์โหลดมากถึง 7 ล้านคน นอกจากนั้น สสส. ยังมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” ซึ่งเป็นระบบคลังของสารและเครื่องมือสร้างสุขภาพที่มีการรวบรวมชุดความรู้ คู่มือ แอปพลิเคชั่นและสื่อรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของ สสส. และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพกว่า 10,000 ชิ้น โดยมีการนำมาจัดกลุ่มให้เหมาะสมกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น จัดกลุ่มเพศ อายุ ประเด็นสุขภาพ โรคประจำตัว โดย สสส. ได้ร่วมมือกับ สปสช. ใช้ปัญญาประดิษฐ์นำสารและเครื่องมือสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสม ส่งตรงเข้าสู่โทรศัพท์มือถือรายบุคคลอีกด้วย สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 มกราคม 2565 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 1 - 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thailandhealthexpo.com Facebook : Thailand International Health Expo 2022 หรืออีเมล์ info@thailandhealthexpo.com นำเสนอข่าวโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand International Health Expo 2022 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัมปนาท ถวัลย์กิจดำรงค์ โทร 085 822 8238 E-mail : gumpanat@gmail.com คุณณัฐกานต์ อินเป็ง (แมว) โทร: 089-770-7737 Email : nattakarn_i@yahoo.com

By
ธันวาคม 7, 2021
ททท. เปิดแผนเชิงรุก ฟื้นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร่วมจัดงาน Thailand International Health Expo 2022 แสดงศักยภาพด้านการแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจร พร้อมชูมาตรฐาน SHA และ SHA Plus สร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยจากโควิด-19

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน Thailand International Health Expo 2022 ระหว่างวันที่ 20 - 23 มกราคม 2565 ณ รอยัลพารากอฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพฯ เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พร้อมแสดงศักยภาพทางการแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจร ชูมาตรฐาน SHA และ SHA Plus สร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวปลอดภัยโควิด-19 ชูไทยเมืองหลวงสุขภาพแห่งเอเชีย นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า การร่วมจัดงาน Thailand International Health Expo 2022 มีความสำคัญและสอดคล้องกับแผนการฟื้นตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ ททท. ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) การขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสริมสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพในพื้นที่เป้าหมาย สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเพื่อออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) สำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมเป็นสินค้าเสนอขายสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับประเทศไทยนั้น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism) เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะปรณนิบัตรดูแลสุขภาพควบคู่กับการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมและศักยภาพในการรองรับในระดับสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นจำนวนโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากล Joint Commission International หรือ JCI ถึง 60 แห่ง ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นอันดับ 4 ของโลก มีศูนย์ตรวจสุขภาพเชิงป้องกันครบวงจรดีที่สุดในภูมิภาค มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ มีการบริการที่รวดเร็ว ให้การดูแลเป็นอย่างดี และค่าบริการสมเหตุสมผล มีความเหมาะสมกับผู้สูงวัยที่ต้องการมาพักผ่อนหลังเกษียณทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีเทคโนโลยีเวชศาสตร์ฟื้นฟูและชะลอวัย รวมไปถึงโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพเฉพาะที่สามารถพบได้ที่ประเทศไทยเท่านั้น เช่น แพทย์แผนไทย สมาธิบำบัดฟื้นฟูจิตใจ สปาไทย นวดแผนไทย และสมุนไพรไทย สำหรับพื้นที่จัดแสดงของ ททท. ภายในงาน Thailand International Health Expo 2022 นั้น จะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขาพของไทย (Thailand’s Health and Wellness Tourism) ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กับนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (Smart Health & Wellness Tourism Destination) ทั้งจุดเด่นของประเทศไทยในการเป็นจุดมุ่งหมายปลายทาง (Preferred Destination) ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาทิ สินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำของประเทศไทย และเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ อีกทั้งนำเสนอมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข SHA และ SHA Plus ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ภายในงานฯ ททท. ยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน SHA และ SHA Plus และผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 13 ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร่วมจัดแสดงงานในครั้งนี้โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ประกอบการตลอดทั้ง 4 วัน เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพของประเทศไทยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ที่สนใจได้อีกด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจเจรจาธุรกิจและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมงาน Thailand International Health Expo 2022 ได้ทุกวันระหว่างวันที่ 20 - 23 มกราคม 2565 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ รอยัลพารากอฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพฯ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thailandhealthexpo.com Facebook : Thailand International Health Expo 2022 หรืออีเมล์ info@thailandhealthexpo.com -------------------------------------------------------------------------- นำเสนอข่าวโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand International Health Expo 2022 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัมปนาท ถวัลย์กิจดำรงค์ โทร 085 822 8238 E-mail : gumpanat@gmail.com คุณณัฐกานต์ อินเป็ง (แมว) โทร: 089-770-7737 Email : nattakarn_i@yahoo.com

By
ธันวาคม 7, 2021
สสส ปรับทัพสู้โควิด-19 เน้นงานเชิงรุกมุ่งเสริมพลังแก่องค์กรและชุมชน พร้อมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยสื่อสาร-ให้ความรู้ ล่าสุดหนุนจัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 สร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพผ่าน สุขภาวะทุกมิติ

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานในช่วงวิกฤตโควิด-19 ว่า สสส. ได้มีการปรับแนวทางทำงานโดยมุ่งเสริมพลังให้แก่ทั้งองค์กรและชุมชน โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน 3 ด้านสำคัญ คือ การทำงานร่วมกับหน่วยงานในระบบสุขภาพ ผลักดันนโยบายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสู่การปฏิบัติจริง การทำงานร่วมกับชุมชน โดยให้มีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ดูแล และฟื้นฟูสุขภาพของคนในชุมชนจัดตั้ง Home Isolation และการพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพ ให้มีรูปแบบที่เข้าถึงง่าย เหมาะกับทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งพัฒนาสื่อรณรงค์ภายใต้โครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา” เช่น หนังสือคู่มือชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา โปสเตอร์ตลาด วัด บ้าน พร้อมร่วมพัฒนากลไกและองค์ความรู้ เพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ไทยรู้สู้โควิด” และ แอปพลิเคชัน“หมอพร้อม” ซึ่งในยุคที่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและสังคมมากขึ้น ( Disruptive technology) ทำให้ สสส. มีการปรับนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ร่วมในการทำงานด้านการสื่อสารมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาระบบสารสนเทศ “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” ที่ถือเป็นระบบคลังข้อมูลสุขภาพเฉพาะบุคคลที่มีการรวบรวมชุดความรู้ คู่มือ และสื่อรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของ สสส. และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพกว่า 10,000 ชิ้น โดยมีการนำมาจัดกลุ่มให้เหมาะสมกับข้อมูลด้านสุขภาพแต่ละบุคคล เช่น จัดกลุ่มตามเพศ อายุ ประเด็นสุขภาพ โรคประจำตัว การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย โดย สสส.ได้ร่วมมือกับ สปสช. นำคลังข้อมูลจากระบบสารสนเทศ “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” มาเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของ สปสช.ในการเข้าถึงระบบสุขภาพต่อไป ยิ่งไปกว่านั้น สสส. ยังได้ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร ทั้งกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 ขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้และมีความเข้าใจการสร้างเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านเนื้อหาที่ สสส.นำเสนอในด้าน สุขภาวะทุกมิติ ตามหลัก สร้าง-นำ-ซ่อม โดยภายในพื้นที่จัดแสดงงานของ สสส. จะมีการนำเสนอเนื้อหาความรู้ สร้างความเข้าใจในหลายประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต อาทิ วิธีการลดเหล้า บุหรี่ การหนุนเสริมปัจจัยและการสนับสนุนด้านสุขภาพ เช่น การกินแบบ 2:1:1 การมีกิจกรรมทางกายและการมีสุขภาพจิตดี เป็นต้น รวมถึงสร้างความตระหนักรู้และการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคติดต่อไม่เรื้อรัง หรือ NCDs ที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต พร้อมทั้งกิจกรรมบนเวทีกลางในการพูดคุยเสวนา การตรวจสอบข่าวลวง ผ่านแพลตฟอร์ม Co-fact (Collaborative fact checking) ที่จะช่วยประชาชนในการตรวจสอบข่าวลวงในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งมีข้อมูลที่หลากหลายอีกด้วย โดยงานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ เอ็กซ์โป 2022 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 มกราคม 2565 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 1 - 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thailandhealthexpo.com Facebook : Thailand International Health Expo 2022 หรืออีเมล์ info@thailandhealthexpo.com นำเสนอข่าวโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand International Health Expo 2022 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัมปนาท ถวัลย์กิจดำรงค์ โทร 085 822 8238 E-mail : gumpanat@gmail.com คุณณัฐกานต์ อินเป็ง (แมว) โทร: 089-770-7737 Email : nattakarn_i@yahoo.com

Download logo

Media Partner

ลงทะเบียน