Thailand International Health Expo 2022
News

HUR อุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อโดยใช้แรงต้านที่เกิดจากลม จาก ASG Wellness

By
February 17, 2022

บริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด จัดจำหน่ายและให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุปกรณ์การออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ ภายใต้สินค้ายี่ห้อ "HUR" จากประเทศฟินแลนด์ โดยใช้เทคโนโลยีแรงต้านที่เกิดจากลม ซึ่งจะช่วยให้การออกกำลังกายของผู้สูงวัยมีความสะดวก มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยอุปกรณ์จะช่วยให้การยืดและคลายตัวของกล้ามเนื้อเป็นไปอย่างธรรมชาติและปลอดภัยกว่าระบบทั่วไป มีทั้งระบบ Digital and Analog ทำให้ใช้งานง่าย และสามารถจัดเก็บการประมวลผลหรือแสดงผลข้อมูลได้หลายรูปแบบ ซึ่งช่วยให้การบริการและบริหารจัดการ ศูนย์ออกกำลังกายในรูปแบบใหม่ที่มีความสะดวก และมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์สุขภาพรูปแบบใหม่สำหรับ Senior Ageing, Active Ageing, Rehabilitation หรือ Wellness Center Center ที่ทันสมัยและครบวงจร